Astronomie je vědním oborem cílícím na vesmír

Zajímá Vás, jak je označována věda zabývající se hvězdami a vším, co se odehrává za hranicemi zemské atmosféry? Je to astronomie zkoumající vesmírná tělesa a mnohé další věci s nimi souvisejícími. Vědní obor mnohdy označovaný jako hvězdářství cílí na různé děje nad našimi hlavami a na vesmír jako celek.

Historie astronomie

V astronomii se samozřejmě udála spousta věcí souvisejících především s objevy a prokázáním například toho, že Země je kulatá. O těch nejdůležitějších momentech se nyní podrobněji zmíníme v tabulce prezentované níže.

PředmětHodnota
Tvar Země je kulatýAristotelés
Nový model sluneční soustavyMikuláš Koperník
Rudý posuvEdwin Hubble
Teorie relativityAlbert Einstein
Slavní objevitelé a jejich výroky či teorie.

Všechny tyto věci souvisí s astronomií jako takovou, potažmo s jejím vývojem. Například Aristotelés s takovým tvrzením přišel v jednom ze svých děl v roce 340 před naším letopočtem. V případě Mikuláše Koperníka se psal rok 1514.

Astronomie a pozorování

S astronomií jako takovou je pochopitelně spjata spousta dalších důležitých a zajímavých informací. Víte například, jak se říká tomu, když se někdo věnuje tomuto vědnímu oboru? Je to astronom neboli hvězdář. Ti mohou být amatérští, ale také profesionální. Z hlediska astronomického pozorování podle vlnových délek lze zmínit odlišné typy astronomie – gama, rentgenová, ultrafialová, optická, infračervená a mikrovlnná.

Ostatní důležité informace

K tomuto vědnímu oboru patří i jiné odnože. Je to například astronomická teorie. Obecným teoretickým oborem je dobře známá astrofyzika. Jak už prozrazuje její název, zabývá se fyzikou hvězd. To znamená hustota, chemické složení, teplota a podobně. Zmínka by měla padnout také o astrobiologii nebo kosmologii, která studuje vesmír jako celek.

Astronomii lze vnímat také podle objektu zájmu. Astronomie může být hvězdná, galaktická, planetární meteorická a extragalaktická. Označení prozrazuje, co je středobodem zájmu takového astronoma. V rámci komplexnosti předkládaných informací můžeme zmínit ještě studium kosmického záření nebo neutronovou astronomii. Tento vědní obor je zkrátka bohatší, než si vůbec dokážete představit.