Radioastronomie pojí astronomii a radiové vlny

Vesmír je ohromujícím tématem pro mnohé z nás. Stává se cílem i vědcích oborů, které zkoumají všechny jeho části z různých úhlů pohledů. Typickým příkladem je známá astronomie. Kromě ní však existují i další, včetně odnoží. Na jednu z nich se nyní podrobněji zaměříme. Je to radioastronomie.

  • Studium nebeských těles.
  • Za pomoci radiových vln.
  • Radiové vlny vydává například Slunce.

Radioastronomie a základní informace

Možná si říkáte, proč existuje vůbec tato věda? Jednoduše proto, že má co přinést. Rádiové vlny jsou totiž delší než ty světelné. S pomocí vhodných antén je pak lze přijímat a následně přetvářet na použitelná data. Lidé, kteří se tomuto oboru věnují tak mohou vidět oblohu v rádiovém spektru. Kromě Slunce vyzařuje silné radiové vlny také Jupiter.

Vše, co byste měli vědět

Pojďme se ale radioastronomii věnovat trochu podrobněji. V ideálním případě od její historie až po současnost. V následujících otázkách a odpovědích Vám prozradíme nejenom to, ale i spoustu ostatních důležitých věcí.

Kdo se jako první zajímal o radiové záření?

Ve velkém jej zkoumal Karl Jansky. Americký rádio inženýr českého původu. Snažil se identifikovat rádiový šum. Tehdy se psal rok 1931.

Co je to radioteleskop?

Jedná se o označení pro rádiový dalekohled. Je však pravdou, že zařízení nepřipomíná dalekohled, jako spíše anténu. Všechna přijímaná data přes radioteleskop jsou zpracovávána počítačem. Nejde tedy o nic viditelného.

Odkud se z vesmíru bere rádiové záření?

Kromě Slunce a Jupiteru je to i z jiných míst vesmíru. Některé zdroje jsou dokonce za hranicemi sluneční soustavy. Jsou to i některé typy galaxií. Známá je také Krabí mlhovina.

Kde se nachází největší radioteleskopy?

Největší radioteleskop se nacházel v Arecibu na Portoriku. Průměr samotné antény byl 305 metrů. Vlivem zemětřesení bohužel došlo k jeho poničení. Skupina větších radioteleskopů je situována v Novém Mexiku.

Jak se jmenuje radioteleskop v Novém Mexiku?

Jeho název je Very Large Array známý pod zkratkou VLA.