Bakteriologie má v lidských dějinách dlouhou historii

V dnešním článku budeme opět pokračovat v seriálu zaměřeném na významné vzdělávací obory. Od posledně zmíněné astronomie přejdeme k dalšímu vědnímu oboru, kterým je bakteriologie. Poměrně jasně vypovídající název. Zájmem této vědy jsou bakterie jako takové a všechny věci s nimi související.

  • Identifikace bakterií.
  • Jejich životní styl.
  • Stavba a samotný systém.

Historie bakteriologie od A až do Z

Ještě, než se zaměříme na samotné počátky tohoto vědního oboru, je třeba zmínit se o zásadní věci. Bakteriologie je v podstatě dílčí disciplínou mikrobiologie. To je věda zkoumající mikroorganismy. S bakteriologií jako takovou souvisí i patogenní bakterie. I když byly základní kameny této vědy položeny až v 19. století, její historie je mnohem vzdálenější. O tom se ostatně můžete přesvědčit prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

PředmětHodnota
První pozorování mikroskopem1677
Popsání mikroorganismůAntoni van Leeuwenhoek
Zakladatel bakteriologieLouis Pasteur
Významný vědec z oboruFerdinand Cohn
Základní informace související s bakteriologií.

Právě průkopníci lékařské bakteriologie položili základní kameny pro léčení mnohých nemocí. S pomocí tohoto vědního oboru postupem času začaly vznikat nejrůznější vakcíny a antibiotika.

Postupné popisování bakterií

U historie vědního oboru zaměřeném na bakterie ještě zůstaneme. Zmíníme se totiž o prvních popisech bakterií, které se do značné míry zapsaly do historie lidstva, potažmo této vědy. Typickým příkladem byl Gerhard Armauer Hansen s popisem bakterie Mycobatecterium leprae. To se psal rok 1873. Slavný Robert Koch popsal v roce 1876 bakterie Bacillus anthracis. Uvést musíme také Frederika G. Novyho, jehož počinem bylo popsání bakterie Clostridium novyi v roce 1894.

Ani novodobější historie ve výzkumech a objevech nikterak nezaostává. Například v roce 1903 přišel Theodor Escherich se známou bakterií Enterococcus faecalis. Rok 1910 je v tomto oboru spojován s Martinusem Beijerinckem a výrazem zvaným Micrococcus denitrificans. Zaznět by měla také jména jako Barry Marshall a John Robin Warren a jejich objevení patogenní bakterie zvané Helicobacter pylori. Přesně takhle vypadá historie bakteriologie.