Genetika má z hlediska vědy bohaté členění

Genetika je biologická věda, což není úplně to samé jako biologie. V tomto případě se vědní obor soustředí primárně na dědičnost a věci s ní související. Jsou to proměnlivosti organismů, dědičné informace, ale i pojem zvaný gen. Přesně tohle je hlavní téma genetiky, která má poměrně široké členění. S ní a řadou dalších věcí Vás nyní podrobněji seznámíme.

  • S názvem genetika přišel William Bateson.
  • Psal se rok 1906.
  • Definoval studium křížení a šlechtění rostlin.

Genetika a její historie

S genetikou jako takovou se pojí dlouhá minulost. Nutno podotknout, že s tímto tématem v dávných dobách koketovali takoví velikáni, jakými byli Hippokratés a Alkmaión. V souvislosti s historií genetiky lze pochopitelně zmínit i další slavná jména. Jsou to George Mendel, Hugo de Vries, Thomas Morgan, Herman Joseph Muller nebo Trofim Denisovič Lysenka. Tito významní lidé nějakým způsobem zasáhli do rozvoje genetiky jako takové, popřípadě přišli s objevením či zavedením něčeho nového.

Členění genetiky je hodně pestré

Genetika je poměrně širokým a pestrým vědním oborem. Dělit ji lze na základě metody studia, podle cílů zkoumání, ale také z obecného pohledu. S těmito kategoriemi Vás nyní důkladněji seznámíme v následujících otázkách a odpovědích.

Jaké je členění genetiky podle výzkumu?

Může to být například cytogenetika, ale i ta molekulární. Setkat se můžete s genetikou živočichů, rostlin, prokaryot, virů a člověka.

Jaká jsou obecná dělení genetiky?

Z obecného pohledu se můžete nejčastěji setkat s vědním oborem klasickým a evolučním. Výjimkou není ani fylogeografie.

Jaké je dělení dle metody studií?

Je to genetika lékařská, veterinární, ale i populační. Ta cílí primárně na zastoupení jednotlivých genů v populaci.

Existují ještě nějaké další odnože?

Ano. Jmenovat lze farmagenetiku, imunogenetiku, nutrigenetiku, epigenetiku, cytogenetiku a ekogenetiku.

Čím se zabývá například farmagenetika?

Tento vědní obor propojuje dvě oblasti. Spojuje farmakologii s genetikou. Zkoumány jsou dědičné podmínky a reakce organismu na nejrůznější léky.