Biologie zkoumá živé organismy do nejmenšího detailu

Biologie, to není to samé, jako bakteriologie. I když mají oba vědní obory dost podobný název, což může být zavádějící. V tomto případě jde o obor zaměřující se na organismy jako takové. To znamená na vše týkající se organismů. Od úrovně subcelulární až po orgány, tkáně, populaci, biomy, společenstva a mnohé další.

Moderní biologie v praxi

Když se na biologii zaměříte pod drobnohledem zjistíte, že čítá hned několik oblasti. Rozdělována je na pět základů, z nichž každý pokrývá něco trochu jiného. Něco podobného naleznete také v astronomii. V tomto případě je pomyslným odrazovým můstkem buněčná teorie. Ta cílí v podstatě na vše, co jakýmkoliv způsobem souvisí s buňkami. Dále je to evoluce a teorie genů. Zapomínat bychom neměli ani na homeostáze a energie. Ty jsou nedílnou součástí každého živého organismu.

Biologie a ostatní vědní obory

Aby to nebylo tak snadné, tento vědní obor souvisí i s mnohými dalšími. Jinak řečeno, mají na něj opravdu hodně úzkou návaznost. S některými z nich, včetně základního vysvětlení Vás seznámíme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

Vědní oborPopis
AnatomieFunkce rostlin a zvířat
EtologieV rámci zoologie
MorfologieVnější stavba organismů
VirologieNebuněčné organismy
Některé z odnoží klasické biologie.

Ve výčtu přidružených vědních oborů by šlo samozřejmě pokračovat. Zmínit se můžeme o biofyzice, bionice, matematické biologii, vývojové biologii a mykologii.

Taxonomie představuje důležitou část

Jak už jsme naznačili v průběhu článku, biologie má řadu oborů a dělení. Od třech strukturálních, přes evoluční, fyziologické, až po taxonomii. Pod tímto slovem si můžete představit klasifikaci druhů a jejich třídění do jednotlivých kategorií. K tomu jsou pochopitelně využívány odlišné skupiny zaměřené na život, říši, kmen, třídu, řád, doménu, čeleď, rod a druh. Právě na základě těchto informací pak můžeme živé organismy dělit a seskupovat podle podobných vlastností.

Ať už se soustředíte na obecnou nebo konkrétní biologii věřte, že jde o velice zajímavý, pestrý a naučný obor. Ten si Vás během velice krátkého okamžiku ihned získá.

Publikováno: 30. 10. 2021

Kategorie: Vzdělání

Autor: RobertUrban

Tagy: anatomie | biofyzika | biolog | biologie | etologie | morfologie | mykologie | věda | vědní obor | virologie