Herbicidy se s přírodou v žádném případě nemazlí

Díky člověku vzniká spousta chemických látek, které mají bohužel negativní vliv primárně na přírodu. Mnohdy i na zdraví nás lidí. Jestliže se budeme bavit o velkém nepříteli krajiny kolem, vítěz bude jednoznačný. Jsou to herbicidy vyvinuté právě za účelem poškozovat vybraná krajinná místa.

  • Používají se hlavně v zemědělství.
  • Slouží pro hubení plevelů a vybraných rostlin.
  • Urychlují zrání a dosušování.

Herbicidy ubližují přírodě, ale i člověku

Tyto chemické látky primárně ničí přírodu, o tom není žádných pochyb. Některé vybrané produkty mohou být bohužel nebezpečné i pro samotného člověka. Negativním způsobem mohou poškodit pokožku, ale také vnitřní orgány. Nejhorší jsou pak herbicidy způsobující karcinogenitu. Ta byla bohužel prokázána v mnohých případech. Typickým příkladem jsou chemické látky zvané atraziny.

Herbicid – Poznejte ho do nejmenšího detailu

Nyní když víte, že herbicid je velkým nepřítelem přírody a v některých případech i člověka, je nejvyšší čas zaměřit se na něj dopodrobna. Prozradíme Vám, jak se tyto látky dělí na základě nejrůznějších kritérií. Podrobnosti se dočtete v níže prezentovaných otázkách a odpovědích.

Jaké dělení herbicidů je dle jejich aplikování?

Jsou to produkty předseťové, které jsou použity ještě před setím. Pak jsou to výrobky preemergentní využívané před vyklíčením rostliny. Třetí skupinu tvoří herbicid postemergentní.

Jak může herbicid působit na rostlinu?

V závislosti na zvolené látce to může být dvěma odlišnými způsoby. Konkrétní rostlinu může zahubit buď skrze listy nebo to bude prostřednictvím kořene.

Jaké jsou hlavní mechanismy účinku?

Nejčastěji se setkáte s ACCase inhibitory, ALS, inhibitory, syntetickými auxiny, inhibitory HPPD, inhibitory EPSPS a inhibitory fotosyntézy.

Jak účinné jsou herbicidy dnešní doby?

V roce 1950 bylo na vyhubení stejné plochy zapotřebí asi tomu 12 kg herbicidů, dnes stačí použít jen 20 g zákeřné látky.

Jsou tu nějaké ekologické alternativy herbicidů?

Určitě, místo chemických látek aplikovaných do přírody lze použít mořskou sůl, kukuřičný lepek, plamen, páru, popřípadě koncentrát z octa.