Pesticidy si na životním prostředí vybírají velkou daň

Existuje spousta chemických látek, které nějakým způsobem devastují přírodu. Bohužel, tento stav je alarmující a člověk, potažmo lidstvo by se mělo nad vším co možná nejdříve pozastavit. Typickým příkladem jsou pesticidy. Jejich rozsévání po Zemi je větší, než si kdo dokáže představit. Ať už jde o úmyslné nebo neúmyslné úniky do přírody.

  • Látky tlumící choroby rostlin.
  • Slouží také pro hubení plevelů.
  • Využívány jsou jako boj proti živočišným škůdcům.

Rozdělení podle určení

S pesticidem jako takovým se můžete nejčastěji setkat v oblasti zemědělství. Vzhledem k jejich určení to dává jasný smysl. Právě způsob využití je jednou z oblastí přinášejících hlavní dělení pesticidů. S několika z nich Vás nyní podrobněji seznámíme v níže prezentované tabulce.

PesticidUrčení
AficidyProti mšicím
FungicidyHubení houbových chorob
PiscicidyHubení ryb
AkaricidyProti roztočům
Jaké jsou nejznámější pesticidy?

Ve výčtu dalších pesticidů by šlo pochopitelně pokračovat. Mezi známé pesticidy patří arborocidy, insekticidy proti hubení hmyzu, molloskocidy, graminicidy nebo rodencitidy určené k deratizaci hlodavců.

Pesticidy pod drobnohledem

Je pravdou, že existují výrobky přírodního původu. Bohužel spousta ostatních produktů obsahuje velké množství biopreparátů a syntetických látek. A právě ty mohou být pro životní prostředí velkým nepřítelem. Při nevhodné aplikaci ubližují nejenom přírodě jako takové, ale můžou být z dlouhodobého hlediska nebezpečné i pro člověka.

Krajinu kolem sebe můžete poškodit různými pesticidy. Ty mohou nabývat podoby rozprašovače, nátěru, postřiku a pevné nástrahy. Ostatně, rozprašováním pesticidů z letadel lze regulérně poškozují velká území krajiny jen kvůli prospěchu člověka.

Pesticidy – Co byste měli ještě vědět

S pesticidy pochopitelně souvisí i mnohá další dělení. Například podle působení lze rozeznávat ty kontaktní, respirační, požerové nebo systémové. Takové výrobky mohou mít odlišnou chemickou povahu, která je sice praktická pro zničení konkrétního druhu, může toho ale znehodnotit daleko více. Za zmínku stojí morfoliny, organofosfáty, karbanáty, azoly, syntetické pyretroidy, sloučeniny arsenu a chlororganické sloučeniny. Je třeba se zamyslet nad tím, jak si ničíme přírodu svépomocí.

Publikováno: 04. 11. 2021

Kategorie: Chemie

Autor: RobertUrban

Tagy: aficidy | akaricidy | fungicidy | látky | nebezpečí | pesticid | pesticidy | piscicidy | příroda | syntetické látky