Roboti nás brzy nahradí v mnohých činnostech

Kdo by si kdy pomyslel, že pojem robot v jednom z románů Karla Čapka bude takovým světovým fenoménem. Uběhlo spoustu dlouhých let a pravda se stala skutečností. V současnosti jsou roboti nedílnou součástí našich životů a ani si to neuvědomujeme. V budoucnu to možná bude ještě více.

  • Stroje nejrůznějšího typu.
  • Androidi podobní člověku.
  • Zařízení odlišných generací.

Roboti mají mnohá dělení

Když se dnes zaměříte na roboty, najdete jich spoustu. Nemusí mít totiž typickou podobu člověka, jak to znáte z obrazovek televizorů. Jde o nejrůznější stroje a podobné pomocníky, včetně přetechnizovaných výdobytků. Z pohledu autonomie se lze setkat s velkou spoustou robotů. Jsou to zařízení ovládaná, řízená, ale také regulovaná. Výjimkou nejsou ani autonomní stroje, včetně rozvoje těch inteligentních.

Vše, co byste měli vědět o robotech

S roboty souvisí nejenom jejich podoba, ale i další dělení, včetně účelu využití. Tomu všemu a mnohým jiným záležitostem se nyní budeme věnovat podrobněji. Stačí, když se začtěte do níže uvedených otázek a odpovědí.

K jakým účelům slouží roboti?

Může se jednat o běžné a nenápadné manipulátory, ale také stroje určené pro záchranu lidí, průzkumné práce nebo roboty vyskytující se v dopravě. Postupem času jde o čím dál samostatnější a inteligentnější modely.

Jaké jsou generace robotů?

Je to první generace, v rámci níž se jedná o roboty pracující na základě pevně daného programu. Druhá generace už pracuje na základě vyhodnocených okolních podmínek za pomoci senzorů.

Jaký je nejvyspělejší model robota?

Není to droid ani humanoid. Je to kyborg vyznačující se přirozeným zevnějškem podobným člověku, a především umělou inteligencí.

Jaké jsou způsoby programování robotů?

Je to přímé programování, kdy jsou zadávány nejrůznější povely. U nepřímého programování vedou prostorové křivky. Popřípadě je tu plánované programování.

Jaké senzory využívají roboti?

Nejčastěji jsou to senzory dotykové a distanční. Do této skupiny patří laserové dálkoměry, GPS, sonarová echolokace, radionavigace, vizuální senzory a mnohé jiné.

Publikováno: 19. 10. 2021

Kategorie: technologie

Autor: RobertUrban

Tagy: android | droid | inteligence | programování | robot | roboti | senzor | senzory | umělá inteligence | věda