funkce opravující chyby v pravopisu

Automatická Oprava Pravopisu

Automatická oprava pravopisu: Spása nebo prokletí moderní doby?

Princip fungování Automatická oprava pravopisu, často nazývaná také funkce opravující chyby v pravopisu, je softwarová funkce, která identifikuje a opravuje chyby v textu. Funguje na principu porovnávání zadaných slov se slovníkem známých slov. Pokud slovo neodpovídá žádnému záznamu ve slovníku, program ho vyhodnotí jako...