typ školní práce zaměřený na psaní a literaturu

Slohové Práce

Slohové práce: Jak na jedničku a s úsměvem?

Co jsou slohové práce? Jsou nedílnou součástí českého jazyka a literatury na základních i středních školách. Cílem je rozvíjet písemný projev, kritické myšlení a znalost literárních pojmů. Díky nim se studenti učí formulovat své myšlenky, strukturovat text a používat spisovný jazyk. Existuje mnoho druhů,...