Tajemný obr: Co se skrývá ve vysílači Krašov?

Vysílač Krašov

Typ vysílače

Vysílač Krašov, tyčící se do výšky 344 metrů, je významným prvkem české televizní a rozhlasové sítě. Jeho impozantní konstrukce skrývá vysílací technologii, která umožňuje šíření signálu do širokého okolí. Typ vysílače Krašov spadá do kategorie ocelových, kotvených konstrukcí. Tato volba je dána především výškou stavby a nutností odolávat silnému větru, který je pro oblast typický. Ocelová konstrukce je tvořena trubkovou konstrukcí, která je ukotvena pomocí lan. Tato konstrukce je navržena tak, aby odolávala i extrémním povětrnostním podmínkám. Samotné vysílací antény jsou umístěny na vrcholu ocelové konstrukce, čímž je zajištěn maximální dosah signálu. Díky své výšce a výkonu hraje vysílač Krašov klíčovou roli v pokrytí signálem pro Plzeňský kraj a jeho okolí.

Výkon vysílače

Výkon vysílače Krašov patří k nejvyšším v České republice. Díky své strategické poloze na stejnojmenném vrchu ve výšce 602 metrů nad mořem dokáže pokrýt signálem rozsáhlé území. Vysílač s výškou 342 metrů šíří televizní signál pro celou Plzeňsko, část Karlovarského a Ústeckého kraje, ale jeho signál zasahuje až do Německa. Vysílač Krašov je klíčovým prvkem televizní a rozhlasové sítě v západních Čechách. Jeho vysoký výkon zaručuje kvalitní příjem pro statisíce domácností. Kromě televizního signálu šíří vysílač Krašov také signál rozhlasových stanic a slouží i pro další telekomunikační služby. Provoz vysílače s tak vysokým výkonem s sebou nese i zodpovědnost. Technici a inženýři se starají o jeho bezproblémový chod a pravidelnou údržbu, aby byl zajištěn nepřetržitý a kvalitní signál pro všechny diváky a posluchače.

Výška vysílače

Výška vysílače Krašov, tyčícího se do impozantní výšky 342 metrů, z něj činí nepřehlédnutelnou dominantu krajiny. Tato mohutná stavba, sloužící k šíření televizního a rozhlasového signálu, patří k nejvyšším stavbám v České republice. Její výška umožňuje pokrytí signálem rozsáhlého území, zasahujícího do několika krajů. Stavba vysílače byla dokončena v roce 1978 a od té doby se stala důležitým prvkem české telekomunikační infrastruktury. Zajímavostí je, že vysílač Krašov byl vybudován na místě původního vysílače z roku 1959, který dosahoval výšky 180 metrů. Díky své výšce a poloze na kopci Kožova hora (552 m n. m.) je vysílač viditelný z velké dálky a stal se oblíbeným cílem turistů. Z vyhlídkové plošiny, nacházející se ve výšce 62 metrů, se otevírá úchvatný panoramatický výhled na okolní krajinu.

Dosah signálu

Vysílač Krašov, tyčící se do výšky 342 metrů, se pyšní působivým dosahem signálu. Díky své strategické poloze na vrchu Krašov poblíž Bezvěrova pokrývá signálem rozsáhlé území. Jeho vysílací výkon a nadmořská výška mu umožňují šířit televizní a rozhlasové vysílání do značné vzdálenosti. Diváci a posluchači se tak mohou těšit na kvalitní příjem programů v širokém okolí Plzeňského kraje. Dosah signálu vysílače Krašov sahá i do sousedních krajů, jako jsou Karlovarský, Ústecký či Středočeský kraj.

Přesný dosah signálu se může lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je terén, hustota zástavby a meteorologické podmínky. V kopcovitém terénu a v zastavěných oblastech může docházet k částečnému útlumu signálu. Pro optimální příjem signálu je proto vhodné použít kvalitní anténu a dbát na její správné nasměrování. Informace o ideálním nasměrování antény pro příjem signálu z vysílače Krašov lze nalézt na internetových stránkách Českých Radiokomunikací.

Vysílané programy

Vysílač Krašov, stojící na stejnojmenném vrchu, je významným zdrojem televizního a rozhlasového signálu pro široké okolí. Jeho strategická poloha a impozantní výška 343 metrů zaručují kvalitní příjem pro statisíce domácností. Z Krašova se šíří programy hned několika multiplexů, které zahrnují jak veřejnoprávní, tak i komerční stanice. Diváci se tak mohou těšit na pestrou škálu programů, od zpravodajství a publicistiky, přes sportovní přenosy až po filmy a seriály. Konkrétně se jedná o multiplexy DVB-T2 s označením Multiplex 21, Multiplex 22 a Multiplex 23. Multiplex 21 nabízí programy České televize – ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport a Déčko, dále pak programy Nova, Prima a Barrandov. Multiplex 22 rozšiřuje nabídku o programy Nova Cinema, Fanda, Prima Cool, Prima Love a další. Multiplex 23 se zaměřuje na regionální vysílání. Kromě televizního vysílání zajišťuje vysílač Krašov také šíření rozhlasových stanic, a to jak v pásmu FM, tak i digitálně v DAB+. Posluchači si tak mohou naladit své oblíbené stanice v té nejvyšší kvalitě.

Polarizace signálu

Vysílač Krašov, impozantní dominanta Plzeňského kraje, využívá k šíření televizního a rozhlasového signálu polarizaci. Co to ale přesně znamená? Jednoduše řečeno, polarizace určuje směr, ve kterém se elektromagnetické vlny šíří prostorem. Můžeme si to představit jako vlnění na vodní hladině, které se šíří všemi směry. Polarizace signálu funguje podobně, ale místo vody se jedná o elektromagnetické pole.

Vysílač Krašov využívá horizontální polarizaci. To znamená, že se elektromagnetické vlny šíří vodorovně, paralelně se zemským povrchem. Pro příjem signálu z Krašova je proto nutné mít anténu orientovanou horizontálně. Správná orientace antény je klíčová pro kvalitní příjem signálu. Pokud by byla anténa orientována vertikálně, signál by byl slabý a nekvalitní.

Volba horizontální polarizace pro vysílač Krašov není náhodná. Tento typ polarizace je v našich zeměpisných podmínkách výhodnější, protože lépe odolává rušení od terénních nerovností a budov. Díky tomu si můžeme užívat kvalitní televizní a rozhlasový signál z Krašova i v místech, která nejsou v přímé viditelnosti vysílače.

Historie vysílače

Vysílač Krašov, impozantní stavba tyčící se do výšky 342 metrů, má za sebou bohatou historii. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1978 a trvala pouhé čtyři roky. Hlavním důvodem pro jeho vznik byla potřeba rozšíření televizního a rozhlasového signálu do oblastí, kde byl do té doby nedostatečný.

Slavnostní zahájení vysílání proběhlo 1. května 1981. Od té doby se stal vysílač Krašov jedním z nejvýznamnějších vysílačů v České republice. Jeho signál pokrývá široké okolí a zasahuje do několika krajů.

Vysílač prošel v průběhu let několika modernizacemi. V roce 1993 byl například osazen novými anténami pro vysílání FM rádií. Další významnou modernizací prošel v roce 2011, kdy byl převeden na digitální vysílání DVB-T.

Dnes vysílač Krašov šíří signál České televize, Českého rozhlasu a řady komerčních televizních a rozhlasových stanic. Díky své výhodné poloze a modernímu vybavení hraje klíčovou roli v mediálním prostoru České republiky.

Modernizace technologie

Vysílač Krašov prošel v průběhu let několika modernizacemi, aby držel krok s technologickým pokrokem a požadavky na vysílání. Původní technologie z roku 1976 byla postupně nahrazována modernějšími systémy. Důležitým milníkem byla digitalizace televizního vysílání, která si vyžádala instalaci nových vysílačů a anténních systémů. V rámci modernizace byla také zvýšena spolehlivost a odolnost vysílače, a to například instalací záložních zdrojů energie a moderních monitorovacích systémů. Tyto inovace zajistily, že Vysílač Krašov i nadále plní svou klíčovou roli v šíření televizního a rozhlasového signálu do širokého okolí.

Parametr Hodnota
Název vysílače Krašov

Bezpečnostní prvky

Vysílač Krašov, impozantní stavba tyčící se do výšky 342 metrů, je nejen důležitým telekomunikačním uzlem, ale také objektem strategického významu. Jeho bezpečnost je proto zajištěna řadou prvků a opatření. Objekt je nepřetržitě střežen bezpečnostní agenturou, která dbá na dodržování přísných pravidel vstupu. Vstup do areálu vysílače je povolen pouze oprávněným osobám s platnou identifikační kartou. Samotný vysílač je pak vybaven kamerovým systémem s nepřetržitým záznamem, který monitoruje veškerý pohyb v okolí. Pro případ požáru je vysílač vybaven moderním protipožárním systémem, který zahrnuje detektory kouře, hlásiče a hasicí přístroje. Pravidelně jsou prováděny kontroly a údržba všech bezpečnostních systémů, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost. Vzhledem k výšce stavby a umístění antén je kladen velký důraz na ochranu před blesky. Vysílač je proto vybaven účinným systémem hromosvodů, který minimalizuje riziko poškození bleskem. Bezpečnostní opatření se vztahují i na ochranu před sabotáží a teroristickými útoky. Detaily těchto opatření jsou však z pochopitelných důvodů tajné.

Vliv na okolí

Vysílač Krašov, tyčící se do výšky 342 metrů, je nepřehlédnutelnou dominantou krajiny. Jeho signál pokrývá široké okolí a umožňuje příjem televizního a rozhlasového vysílání pro statisíce lidí. Samotná existence vysílače má však vliv i na své bezprostřední okolí.

Přítomnost vysílače s sebou přináší určitá omezení pro výstavbu v jeho blízkosti. Výška staveb je regulována, aby nedocházelo k rušení signálu. To má dopad na rozvoj obcí v okolí Krašova. Provoz vysílače s sebou nese i otázku elektromagnetického záření. Měření jeho intenzity probíhají pravidelně a jsou pod drobnohledem hygieniků. Výsledky měření jsou veřejně dostupné a ukazují, že hodnoty jsou hluboko pod limity stanovenými zákonem.

Vysílač Krašov se stal i turistickým cílem. Z jeho vyhlídkové plošiny se otevírá úchvatný pohled na okolní krajinu. Pro turisty je zde zřízeno zázemí s občerstvením a informačními tabulemi. Vysílač Krašov tak není jen technickým zařízením, ale i místem s turistickým potenciálem.

Budoucnost vysílače

Vysílač Krašov, tyčící se do výšky 342 metrů, je nepřehlédnutelnou dominantou krajiny. Jeho budoucnost je však nejistá. S nástupem modernějších technologií a digitalizace vysílání se otázka jeho dalšího využití stává stále aktuálnější. Existuje několik možných scénářů. Jedním z nich je zachování vysílače pro účely digitálního vysílání, a to i po roce 2030, kdy má skončit jeho současná licence. Další variantou je využití vysílače pro telekomunikační účely, například pro mobilní sítě páté generace (5G). V neposlední řadě se nabízí i možnost přeměny vysílače na turistickou atrakci. Věž by mohla být zpřístupněna veřejnosti a nabízet unikátní výhledy do okolí. O budoucnosti vysílače Krašov se v současné době vedou diskuze a konečné rozhodnutí zatím nepadlo. Je pravděpodobné, že se do budoucna najde pro tuto impozantní stavbu nové využití, které zohlední jak technologický pokrok, tak i zájmy místních obyvatel.

Publikováno: 24. 06. 2024

Kategorie: technologie

Autor: RobertUrban

Tagy: vysílač krašov | informace o vysílači krašov