Trápí vás břicho? Poznejte příznaky alergie na lepek!

Jak Se Pozná Alergie Na Lepek

Co je to alergie na lepek

Alergie na lepek, často mylně zaměňovaná s celiakií, je přehnaná reakce imunitního systému na lepek, bílkovinu nacházející se v obilovinách jako je pšenice, ječmen a žito. Zatímco celiakie je autoimunitní onemocnění poškozující tenké střevo, alergie na lepek se projevuje jako přehnaná imunitní reakce bez poškození střev. Příznaky alergie na lepek se liší, ale často zahrnují trávicí potíže jako je nadýmání, průjem, bolesti břicha a zácpa. Mohou se objevit i kožní problémy jako je ekzém, kopřivka a svědění. U některých lidí se vyskytují i dýchací potíže, bolesti hlavy, únava a změny nálad.

Pro diagnostikování alergie na lepek je důležité navštívit lékaře. Ten provede fyzikální vyšetření a odebere krev na zjištění protilátek. Důležitá je také podrobná anamnéza, včetně stravovacích návyků. V některých případech může být nutné provést i eliminační dietu, kdy se lepek ze stravy na určitou dobu vyřadí a následně se sleduje, zda se příznaky zlepší.

Informace o alergii na lepek jsou důležité pro všechny, kteří se s touto diagnózou setkají. Je důležité si uvědomit, že alergie na lepek není to samé co celiakie a vyžaduje jiný přístup. S alergií na lepek se dá žít plnohodnotný život, je ale nutné dodržovat bezlepkovou dietu a pečlivě číst etikety potravin.

Příznaky alergie na lepek

Alergie na lepek, také známá jako celiakie, je autoimunitní onemocnění, které postihuje tenké střevo. Projevuje se, když člověk s celiakií zkonzumuje lepek, což je bílkovina obsažená v pšenici, ječmeni a žitu. Příznaky alergie na lepek se liší a mohou být mírné až těžké. Někteří lidé nemusí mít žádné znatelné příznaky, zatímco jiní mohou pociťovat širokou škálu zdravotních problémů.

Mezi běžné příznaky alergie na lepek patří průjem, nadýmání, bolesti břicha, únava a ztráta hmotnosti. U dětí se může projevovat také z delayed puberty a pomalý růst. U některých lidí se mohou objevit kožní vyrážky, jako je dermatitida herpetiformis. Dlouhodobé vystavení lepku může vést k vážnějším zdravotním problémům, jako je osteoporóza, anémie a některé typy rakoviny.

Pokud máte podezření na alergii na lepek, je důležité navštívit lékaře a nechat se otestovat. Diagnóza se obvykle provádí krevním testem a biopsií tenkého střeva. Včasná diagnostika a léčba je zásadní pro zvládnutí příznaků a prevenci komplikací.

Jedinou léčbou alergie na lepek je celoživotní bezlepková dieta. Je důležité vyhýbat se všem potravinám obsahujícím lepek, včetně chleba, těstovin, pečiva a piva. Naštěstí je dnes k dispozici široká škála bezlepkových potravin, které usnadňují dodržování diety.

Trávicí potíže

Trávicí potíže patří mezi nejčastější příznaky alergie na lepek. Po konzumaci potravin s lepkem se u alergiků může objevit široká škála problémů, jako jsou:

  • bolesti břicha a křeče
  • nadýmání a plynatost
  • průjem nebo naopak zácpa
  • nevolnost a zvracení
  • ztráta chuti k jídlu

Tyto příznaky se obvykle objevují krátce po jídle obsahujícím lepek a mohou být mírné až těžké. Důležité je si uvědomit, že ne každý, kdo trpí trávicími potížemi, má alergii na lepek. Existuje mnoho dalších onemocnění, která se projevují podobnými symptomy, jako je například syndrom drážitelného tračníku nebo intolerance laktózy.

Pokud se u vás trávicí potíže objevují pravidelně po konzumaci lepku, je důležité navštívit lékaře a probrat s ním vaše potíže. Ten vám může provést testy na alergii na lepek a vyloučit tak i jiná onemocnění. Mezi testy patří krevní testy na protilátky proti lepku a biopsie tenkého střeva.

Pamatujte, že včasná diagnostika a léčba alergie na lepek je klíčová pro prevenci vážných zdravotních komplikací.

Kožní problémy

Celiakie, tedy nesnášenlivost lepku, se může projevovat i na kůži. Mezi typické kožní projevy patří dermatitida herpetiformis Duhringova. Ta se projevuje svědivými puchýřky a zarudnutím, které se nejčastěji objevují na loktech, kolenou, hýždích a zádech. Dalším kožním problémem, který může s celiakií souviset, je ekzém. Ten se projevuje suchou, svědivou a zarudlou kůží. Pokud se u vás objeví kožní problémy a zároveň máte podezření na celiakii, je důležité navštívit lékaře. Ten provede potřebná vyšetření, která zahrnují krevní testy a případně i biopsii tenkého střeva. Včasná diagnostika a léčba celiakie je důležitá pro prevenci závažných zdravotních komplikací.

Únava a slabost

Únava a slabost patří mezi časté příznaky celiakie, autoimunitního onemocnění, při kterém konzumace lepku vyvolává imunitní reakci, jež poškozuje tenké střevo. Poškození střeva ztěžuje vstřebávání živin z potravy, což vede k únavě a slabosti. Pokud se cítíte často unavení a slabí, i když se zdařile vyspíte a jíte vyváženou stravu, je na místě zvážit možnost celiakie. Mezi další příznaky patří průjem, zácpa, nadýmání, bolesti břicha, hubnutí, anémie a kožní problémy. Je důležité si uvědomit, že ne u každého se projeví všechny příznaky. Pokud máte podezření na celiakii, je nezbytné navštívit lékaře a nechat se otestovat. Včasná diagnostika a léčba jsou klíčové pro zvládnutí symptomů a prevenci dlouhodobých zdravotních komplikací.

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy patří mezi časté příznaky celiakie, autoimunitního onemocnění, při kterém konzumace lepku spouští imunitní reakci, jež poškozuje tenké střevo. U celiaků se bolesti hlavy objevují v důsledku zánětu způsobeného lepkem. Zánětlivé procesy v těle mohou ovlivnit i nervový systém, a tak přispět k bolestem hlavy. Bolesti hlavy se u celiakie projevují různě, od tupé bolesti až po silnou migrénu. Často jsou doprovázeny dalšími symptomy, jako je únava, nevolnost, závratě nebo problémy s koncentrací. Pokud trpíte opakovanými bolestmi hlavy a zároveň pozorujete i jiné příznaky celiakie, jako jsou průjmy, nadýmání, ztráta hmotnosti nebo anémie, je důležité vyhledat lékaře. Ten provede potřebná vyšetření, včetně krevních testů a biopsie tenkého střeva, aby potvrdil či vyvrátil diagnózu celiakie. Včasná diagnostika a léčba celiakie je klíčová pro zvládnutí symptomů, včetně bolestí hlavy, a prevenci dlouhodobých zdravotních komplikací.

Dětská alergie na lepek

Alergie na lepek u dětí, často zaměňovaná s celiakií, je imunitní reakce organismu na lepek (gluten), bílkovinu nacházející se v obilovinách, jako je pšenice, ječmen a žito. Na rozdíl od celiakie, která poškozuje střeva, alergie na lepek postihuje imunitní systém a může se projevovat různými příznaky. Mezi typické příznaky patří kožní reakce, jako je ekzém, kopřivka nebo svědění, dále zažívací potíže, jako jsou bolesti břicha, průjem, zvracení nebo nadýmání. U některých dětí se může objevit i rýma, kašel, astma nebo dokonce anafylaxe, což je závažná alergická reakce. Pokud máte podezření, že vaše dítě trpí alergií na lepek, je důležité navštívit lékaře. Ten provede potřebná vyšetření, jako jsou krevní testy a kožní prick testy, aby potvrdil diagnózu. V případě potvrzené alergie je základem léčby vyhýbání se potravinám obsahujícím lepek. To znamená číst etikety potravin a vybírat bezlepkové alternativy. Naštěstí je dnes na trhu široká škála bezlepkových produktů, které dětem usnadňují dodržování diety. Důležité je také poučit o alergii na lepek rodinu, přátele a učitele, aby se dítěti nedostalo do kontaktu s lepkem.

Diagnostika alergie

Alergie na lepek, také známá jako celiakie, je autoimunitní onemocnění, které postihuje tenké střevo. Diagnostika alergie na lepek zahrnuje kombinaci klinického vyšetření, krevních testů a biopsie tenkého střeva.

Pokud má lékař podezření na alergii na lepek, zeptá se na vaše příznaky a provede fyzikální vyšetření. Mezi typické příznaky patří průjem, ztráta hmotnosti, nadýmání a únava. Důležité je zmínit i výskyt alergií a autoimunitních onemocnění v rodině.

Krevní testy na alergii na lepek detekují protilátky, které vaše tělo produkuje v reakci na lepek. Mezi tyto testy patří test na anti-transglutaminázové protilátky (anti-tTG) a test na anti-endomysiální protilátky (EMA).

Pokud jsou krevní testy pozitivní, je obvykle nutná biopsie tenkého střeva k potvrzení diagnózy. Při biopsii se odebere malý vzorek tkáně z tenkého střeva a vyšetří se pod mikroskopem na poškození.

Je důležité si uvědomit, že diagnóza alergie na lepek může být složitá a vyžaduje komplexní přístup. Pokud máte podezření, že vy nebo vaše dítě trpíte alergií na lepek, je důležité vyhledat lékařskou pomoc pro správnou diagnózu a léčbu.

Krevní testy

Krevní testy představují jednu z možností, jak odhalit alergii na lepek. Váš lékař vám může doporučit tyto testy, pokud má podezření na celiakii, což je autoimunitní onemocnění, při kterém konzumace lepku spouští imunitní reakci, jež poškozuje tenké střevo. Během krevního testu se odebírá vzorek krve, který je následně analyzován v laboratoři. Testy detekují specifické protilátky, které imunitní systém produkuje v reakci na lepek. Mezi nejčastější protilátky patří anti-transglutaminázové protilátky (tTG IgA a tTG IgG) a anti-endomysiální protilátky (EMA IgA). Pozitivní výsledek krevního testu neznamená automaticky diagnózu celiakie. Pro potvrzení diagnózy je obvykle nutné provést biopsii tenkého střeva. Je důležité si uvědomit, že krevní testy nejsou stoprocentně spolehlivé a mohou se vyskytnout falešně negativní i falešně pozitivní výsledky. V případě podezření na alergii na lepek je vždy nejlepší konzultovat své příznaky s lékařem, který vám doporučí nejvhodnější postup diagnostiky a léčby.

Eliminační dieta

Eliminační dieta je jedním z kroků, jak se dá odhalit alergie na lepek, odborně nazývaná celiakie. Spočívá v tom, že se z jídelníčku na určitou dobu, obvykle 2-6 týdnů, úplně vyřadí lepek. Poté se lepek postupně znovu zařazuje a sleduje se, zda se objeví nějaké příznaky. Je důležité si uvědomit, že eliminační dietu by měl vždycky doporučit a kontrolovat lékař nebo nutriční terapeut. Samodiagnostika a samoléčba může být nebezpečná.

Příznaky alergie na lepek jsou různé a můžou se lišit u dětí a dospělých. Mezi typické příznaky patří průjem, nadýmání, bolesti břicha, únava, hubnutí, anémie, ale i kožní problémy, deprese nebo opožděný růst u dětí. Pokud se u vás po konzumaci lepku objevují podobné potíže, je namístě se poradit s lékařem. Ten provede potřebná vyšetření, jako jsou krevní testy a biopsie tenkého střeva, aby se diagnóza potvrdila nebo vyvrátila.

Život s alergií na lepek

Alergie na lepek, neboli celiakie, je autoimunitní onemocnění, které postihuje tenké střevo. U lidí s celiakií konzumace lepku, bílkoviny obsažené v obilovinách jako je pšenice, ječmen a žito, vyvolává imunitní reakci, která poškozuje sliznici tenkého střeva. To ztěžuje vstřebávání živin z potravy a vede k různým příznakům.

Poznat alergii na lepek může být složité, protože příznaky se liší a často se překrývají s jinými onemocněními. Mezi běžné příznaky patří průjem, nadýmání, bolesti břicha, únava, ztráta hmotnosti, anémie a kožní problémy. U dětí se může projevit i porucha růstu. Pokud máte podezření na celiakii, je důležité navštívit lékaře a podstoupit příslušná vyšetření. Diagnóza se obvykle stanoví na základě krevních testů a biopsie tenkého střeva.

Bohužel, neexistuje žádný lék na celiakii. Jedinou účinnou léčbou je celoživotní dodržování bezlepkové diety. To znamená vyhýbat se všem potravinám obsahujícím lepek. Naštěstí je dnes na trhu široká škála bezlepkových produktů, které usnadňují život s celiakií. Důležité je pečlivě číst etikety potravin a vybírat si produkty s označením "bez lepku".

Bezlepková strava

Bezlepková strava je v dnešní době velmi diskutované téma, a to z dobrého důvodu. Stále více lidí trpí alergií na lepek, nazývanou celiakie, nebo nesnášenlivostí lepku, tzv. neceliakální senzitivitou na lepek. Jak ale poznat, že právě vy máte problém s lepkem? Mezi typické příznaky patří zažívací potíže jako průjem, nadýmání, bolesti břicha, ale i únava, kožní problémy, anémie a další. Pokud se u vás tyto příznaky objevují, je důležité navštívit lékaře a nechat si udělat testy na alergii na lepek.

Alergie na lepek je autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá tenké střevo po konzumaci lepku. Lepek je bílkovina obsažená v obilovinách jako je pšenice, žito a ječmen. U celiaků dochází po požití lepku k poškození sliznice tenkého střeva, což vede k poruchám vstřebávání živin.

Dodržování bezlepkové diety je pro osoby s alergií na lepek naprosto zásadní. Bezlepková dieta spočívá v úplném vyřazení lepku z jídelníčku. To znamená vyhýbat se potravinám obsahujícím pšenici, žito, ječmen a všem produktům z nich vyrobených. Naštěstí je dnes na trhu široká škála bezlepkových potravin, které klasické potraviny s lepkem nahradí.

Čtení etiket

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro zvládání alergie na lepek je naučit se číst etikety na potravinách. Ne vždy je totiž přítomnost lepku v potravině zřejmá na první pohled. Naštěstí existují jasná pravidla pro značení potravin, která vám pomohou identifikovat bezlepkové produkty.

V první řadě hledejte symbol přeškrtnutého klasu. Ten je zárukou, že potravina splňuje přísné normy pro bezlepkové produkty a obsahuje méně než 20 ppm lepku. Dále si pečlivě prostudujte složení produktu. Povinně se zde uvádí alergeny, a to včetně lepku. Pozor si dejte i na varování typu "Může obsahovat stopy lepku". Takové produkty nejsou vhodné pro osoby s celiakií, protože i malé množství lepku může vyvolat reakci.

Pamatujte, že lepek se může skrývat i v neočekávaných potravinách, jako jsou omáčky, dresinky, kořenící směsi nebo uzeniny. Vždy si proto důkladně prostudujte etiketu a v případě nejasností se obraťte na výrobce.

Podpora a rady

Je přirozené cítit se nejistě, když se u vás nebo vašeho blízkého objeví podezření na alergii na lepek. Nejste v tom sami. Existuje mnoho zdrojů a podpůrných skupin, které vám mohou pomoci zorientovat se v diagnostice a léčbě. Obraťte se na svého praktického lékaře nebo alergologa, který vám může poskytnout odborné rady a provést potřebné testy. Důležité je nezačínat s bezlepkovou dietou bez předchozí konzultace s lékařem, jelikož to může ztížit diagnostiku.

Online najdete spoustu informací o alergii na lepek, ale je důležité spoléhat na důvěryhodné zdroje. Vyhledávejte informace od renomovaných institucí, jako je Česká lékařská komora nebo Společnost pro bezlepkovou dietu. Pamatujte, že každý člověk je jiný a co funguje u jednoho, nemusí fungovat u druhého. Buďte trpěliví, učte se o svém těle a najděte si to, co vám nejlépe vyhovuje. Život s alergií na lepek může být plnohodnotný a bez obtíží, pokud máte správné informace a podporu.

Publikováno: 19. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: RobertUrban

Tagy: jak se pozná alergie na lepek | informace o alergii