Znečišťování ovzduší doslova devastuje přírodu

Člověk přírodu ničí prostřednictvím nejrůznějších chemických látek. Nejsou to pouze plastové odpadky ve vodě. Další oblastí je znečišťování ovzduší. Vzduch, který každodenně dýcháme a on negativně působí na naše zdraví a vše kolem nás. Jde o chemicko-fyzikálně-biologický stav zapříčiněný zvýšeným množstvím znečišťujících látek.

Hlavní zdroje znečištění

Znečišťování ovzduší obvykle probíhá na konkrétním místě. Je to tam, kde jsou vypouštěny nevhodné látky do vzduchu. Někde jich odchází minimum, jiné lokality jsou známé velkým množstvím vypouštěných škodlivých látek. Z pohledu znečištění lze zmínit dva zdroje. Jeden je ten primární, kdy jsou uvolňovány polutanty přímo ze zdroje znečištění. Ten druhý je sekundární, v rámci něhož polutanty vznikají přidruženou činností.

Znečišťování ovzduší od A až do Z

Pojďme se ale tomuto problému věnovat trochu podrobněji. Zaměříme se například na další dělení zdrojů znečišťování ovzduší a mnohé ostatní věci. Všechno podstatné Vám nyní sdělíme prostřednictvím níže prezentovaných otázek a odpovědí.

Co jsou to antropogenní zdroje znečištění?

Jde o zdroje, které jsou primárně vytvořeny samotným člověkem.

Jak vypadají antropogenní zdroje v praxi?

Typickým příkladem jsou průmyslové areály, kouřící lidé, vypalování lesů, tepelné elektrárny, stavební činnosti, námořní motorové lodě, skládky odpadů, výpary z nátěrů, spalování fosilních paliv, lokální topeniště v podobě kamen, těžba uhlí, ale také různé spreje a podobně.

Co si představit pod přírodními zdroji znečištění?

Jak už prozrazuje název této kategorie, jedná se o znečištění pocházející ze samotné přírody.

Jaké jsou praktické příklady přírodních zdrojů?

Jmenovat lze radioaktivní plyn, sopečnou aktivitu, různé druhy borovic, kouř, zvířecí pach, uvolňování bioplynů, přenos písku v poušti a prach ze zvířených nečistot.

Jaké jsou účinky znečištěného ovzduší na člověka?

V tomto případě se lze setkat s účinky krátkodobými a dlouhodobými. Obvykle se začnou vyskytovat nejrůznější zánětlivá onemocnění plic. Dlouhodobý nápor znečištěného ovzduší může vést ke snížení délky života. Stejně negativním způsobem působí chemické látky ve vzduchu také na přírodu kolem nás, ať už jde o faunu nebo flóru.