Genetika má z hlediska vědy bohaté členění

Genetika je biologická věda, což není úplně to samé jako biologie. V tomto případě se vědní obor soustředí primárně na dědičnost a věci s ní související. Jsou to proměnlivosti organismů, dědičné informace, ale i pojem zvaný gen. Přesně tohle je hlavní téma genetiky, která má poměrně široké členění....

Elektrochemie – Poznejte specifický obor chemie

Víte, jak se řekne oboru, který se zabývá systémy, kde je alespoň jedna přítomná složka ve formě iontů? Je to elektrochemie. Té se nyní budeme věnovat trochu podrobněji. Tento obor chemie probíhající na rozhraní elektrod budete moci poznat do nejmenšího detailu. Respektive Vám prozradíme všechno důležité. Historie...

Biologie zkoumá živé organismy do nejmenšího detailu

Biologie, to není to samé, jako bakteriologie. I když mají oba vědní obory dost podobný název, což může být zavádějící. V tomto případě jde o obor zaměřující se na organismy jako takové. To znamená na vše týkající se organismů. Od úrovně subcelulární až po orgány, tkáně, populaci, biomy, společenstva a...

Bakteriologie má v lidských dějinách dlouhou historii

V dnešním článku budeme opět pokračovat v seriálu zaměřeném na významné vzdělávací obory. Od posledně zmíněné astronomie přejdeme k dalšímu vědnímu oboru, kterým je bakteriologie. Poměrně jasně vypovídající název. Zájmem této vědy jsou bakterie jako takové a všechny věci s nimi...

Astronomie je vědním oborem cílícím na vesmír

Zajímá Vás, jak je označována věda zabývající se hvězdami a vším, co se odehrává za hranicemi zemské atmosféry? Je to astronomie zkoumající vesmírná tělesa a mnohé další věci s nimi souvisejícími. Vědní obor mnohdy označovaný jako hvězdářství cílí na různé děje nad našimi hlavami a na vesmír jako...

Mezinárodní vesmírná stanice je už trvale obydlená

Když se řekne vesmír, každého určitě napadne pojem asteroid, Měsíc, Slunce a ostatní známé planety. Málokdo si však vzpomene na lidský výtvor v podobě ISS. Touto zkratkou je označována Mezinárodní vesmírná stanice. Zkratka vznikla z originálního názvu International Space Station. Pojďte s námi poznat tento...

Nejužitečnější vynálezy světa – Poznejte ty hlavní

Za dobu existence lidstva vzniklo mnoho užitečných a praktických věcí, bez nichž bychom se jenom stěží obešli. A jsou to i známé české vynálezy. Na konkrétní výtvory se zaměříme z globálního hlediska, tedy na nejužitečnější vynálezy světa. Nezávisle na rok objevení a konkrétní segment. Zmínka padne o všem, co...

Asteroid – Označení pro planetky ve vesmíru

Asteroid je pojem, se kterým se lze setkat poměrně často. Každý asi správně tuší, že se jedná o něco, co je spojeno s vesmírem. A máte pravdu. Je to označení tělesa pochybujícího se ve vesmíru. Na druhou stranu je to starší a víceméně nepřesné pojmenování. To postupem času nahradil výraz planetka. První...

České vynálezy, které se zapsaly do našich dějin

Češi jsou obecně národ plný tvořivých a vzdělaných lidí. Dokazují to ostatně české vynálezy. Mnohé z nich se postupem času proslavily dokonce po celém světě. Například takové slovo roboti z románu Karla Čapka se dnes stalo naší každodenní součástí. My Vás nyní podrobněji seznámíme s velikány, kteří se...

Kosmické sondy jsou přínosem pro lidstvo a vědu

V jednom z našich předešlých článků jsme se zaměřili na první umělou družici vypuštěnou do vesmíru. Jednalo se o Sputnik 1, jejímž strůjcem byla bývalá SSSR. Dnes se naším tématem stanou kosmické sondy. Umělá kosmická tělesa, která stoupají vstříc vesmíru bez jakékoliv posádky. Nejčastěji směřují...

Sputnik 1 - Vesmírná družice pyšnící se prvenstvím

Dobývání vesmíru má v případě lidstva sáhodlouhou historii, o tom není žádných pochyb. Na počátku to byly dvě světové velmoci soupeřící o to, kdo jako první vypustí umělou družici do vesmíru a nad hlavy nás všech. Správně tušíte, že tento boj probíhal mezi USA a tehdejší SSSR. A právě Sověti byli ti, kdo to...

Autonomní vozidlo bude plnohodnotně řídit za Vás

Doba a vývoj techniky jdou neustále kupředu. O tom není žádných pochyb. Dokazují to například prvopočátky dobývání vesmíru v rámci programu Gemini. A teď se podívejte, kde jsme v tomto směru dnes. Na něco podobného lze narazit také u automobilů. Kdo by si byl kdy řekl, že jednoho dne bude fungovat něco jako autonomní...