Kosmické sondy jsou přínosem pro lidstvo a vědu

V jednom z našich předešlých článků jsme se zaměřili na první umělou družici vypuštěnou do vesmíru. Jednalo se o Sputnik 1, jejímž strůjcem byla bývalá SSSR. Dnes se naším tématem stanou kosmické sondy. Umělá kosmická tělesa, která stoupají vstříc vesmíru bez jakékoliv posádky.

  • Nejčastěji směřují k Měsíci.
  • Zkoumají tělesa sluneční soustavy ve své blízkosti.
  • Putují přes únikovou dráhu ze zemského gravitačního pole.

Ve vesmíru je spousta druhů sond

Kosmické sondy, to je poměrně široké téma a nikdy nekončí u jednoho typu sond. Pokud zabrouzdáme do minulosti, označovala se v Česku tato tělesa, jako meziplanetární automatické stanice. Tento výraz pochází z 50. let 20. století. Dnes už je minulostí. Současnosti vládne označení kosmické sondy. Ty mají minimálně šest kategorií, s nimiž Vás podrobněji seznámíme.

Kosmické sondy pod drobnohledem

Na výrobu kosmických sond se zaměřuje samotná agentura NASA, respektive Laboratoř proudového pohonu označovaná zkratkou JPL. V případě Sovětského svazu lze zmínit konstrukční kancelář OKB-1. V níže prezentovaných otázkách a odpovědích Vám přineseme dělení kosmických sond.

Jaké jsou druhy kosmických sond?

Jmenovat lze například sondy měsíční, meziplanetární, planetární, sluneční, kometární, ale také mezihvězdné. Výjimkou nejsou ani sondy návratové.

Jak jinak jsou označovány sondy měsíční a sluneční?

Sondy zkoumající Měsíc a jeho okolí se prezentují jako lunární. V případě sond pohybujících se v blízkosti Slunce hovoříme o objektech solárních.

K čemu slouží meziplanetární sondy?

Jak už prozrazuje jejich název, sondy jsou využívány ke zkoumání meziplanetárního prostoru.

K jakým účelům se využívají planetární sondy?

Ty naopak zkoumají pevná tělesa sluneční soustavy. V takovém případě můžeme hovořit o menších planetkách. Dále se zaměřují na jejich měsíce, satelity a podobně.

Co jsou to mezihvězdné sondy?

Takové sondy jsou označovány, jako interstelární. Jejich hlavním cílem by měl být průzkum mezihvězdného prostoru daleko za hranicemi sluneční soustavy. Za tímto účelem však žádné sondy nebyly využity, i když takovým prostorem některé sondy prolétly.