Kryptografie nabízí šifrování v mnoha podobách

Existuje přemíra vědních oborů. Některé z nich jsou možná trochu nudnější, jako například elektrochemie, jiné jsou naopak záživnější. Typickým příkladem je kryptografie. Název oboru je to určité míry všeříkající. Pokud ovšem s tímto segmentem nemáte bližší zkušenosti, můžete se začíst do následujících řádků.

  • Jinak zvané šifrování.
  • Metody komunikace formou utajovaných zpráv.
  • Název pochází z řeckého kryptós.

Kryptografie a její součásti

Tento vědní obor je často spojován v podstatě se vším, co jakkoliv souvisí s šiframi obecně. Hodně často je zmiňována kryptologie. Právě ta zahrnuje kryptografii a zároveň kryptoanalýzu. Pod ní ukrývá samotné luštění zašifrovaných zpráv. Aby bylo možné využít takové metody na maximum, je třeba znalosti oboru a přidružených pomůcek.

Samotná kryptografie, respektive její prvopočátky sahají hodně daleko do minulosti. Uváděno je páté století před naším letopočtem. Právě Egypťané, staří Řekové a obyvatelé Mezopotámie s oblibou využívali šifrovací systémy. Do historie této vědní oblasti se velkou měrou zapsal právě Julius Caesar.

Šifrovací metody nabývají různých podob

S kryptografií jako takovou se pochopitelně pojí odlišné šifrovací způsoby. Existuje jich velká spousta. A nutno podotknout, že na jejich tvorbě se i nadále pracuje. Tak, aby jednotlivé systémy byly dokonalé a pro nepovolaného doslova neodhalitelné. S některými z nich Vás seznámíme v tabulce prezentované níže.

PředmětHodnota
Caesarova šifraPosun písmen
Vigenérova šifraTyp polyalfabetické šifry
Vernamova šifraJednorázová tabulková šifra
SkytaléVálec s pergamentem
Některé s prověřených historických šifer.

Podobných typů šifer samozřejmě vzniklo více než dost. Stejně, jako má genetika pestré rozdělení, má ho také kryptografie. Dokazují to substituční šifry, aditivní šifry, transpoziční šifry, kombinované šifry a mnohé jiné.

Kryptografie toho skrývá opravdu hodně

Kromě postarších typů šifer existují i ty moderní. Jsou to nejrůznější symetrické šifry, včetně těch nesymetrických. Typickým příkladem je RSA, digitální podpis nebo PGP. V souvislosti s novodobými technologiemi lze zmínit také hybridní šifry, hašovací šifry a postkvantovou kryptografii. Možností je v tomto směru zkrátka více než dost.