Albert Einstein

Astronomie je vědním oborem cílícím na vesmír

Zajímá Vás, jak je označována věda zabývající se hvězdami a vším, co se odehrává za hranicemi zemské atmosféry? Je to astronomie zkoumající vesmírná tělesa a mnohé další věci s nimi souvisejícími. Vědní obor mnohdy označovaný jako hvězdářství cílí na různé děje nad našimi hlavami a na vesmír jako...