asteroid

Asteroid – Označení pro planetky ve vesmíru

Asteroid je pojem, se kterým se lze setkat poměrně často. Každý asi správně tuší, že se jedná o něco, co je spojeno s vesmírem. A máte pravdu. Je to označení tělesa pochybujícího se ve vesmíru. Na druhou stranu je to starší a víceméně nepřesné pojmenování. To postupem času nahradil výraz planetka. První...