genetika

Genetika má z hlediska vědy bohaté členění

Genetika je biologická věda, což není úplně to samé jako biologie. V tomto případě se vědní obor soustředí primárně na dědičnost a věci s ní související. Jsou to proměnlivosti organismů, dědičné informace, ale i pojem zvaný gen. Přesně tohle je hlavní téma genetiky, která má poměrně široké členění....