kosmické těleso

Sputnik 1 - Vesmírná družice pyšnící se prvenstvím

Dobývání vesmíru má v případě lidstva sáhodlouhou historii, o tom není žádných pochyb. Na počátku to byly dvě světové velmoci soupeřící o to, kdo jako první vypustí umělou družici do vesmíru a nad hlavy nás všech. Správně tušíte, že tento boj probíhal mezi USA a tehdejší SSSR. A právě Sověti byli ti, kdo to...