morfologie

Biologie zkoumá živé organismy do nejmenšího detailu

Biologie, to není to samé, jako bakteriologie. I když mají oba vědní obory dost podobný název, což může být zavádějící. V tomto případě jde o obor zaměřující se na organismy jako takové. To znamená na vše týkající se organismů. Od úrovně subcelulární až po orgány, tkáně, populaci, biomy, společenstva a...