Znečištění vody – Látky, které postihují celé lidstvo

Voda je zdrojem života. To by si měl uvědomit naprosto každý člověk. Možná by pak nedocházelo k jejímu znečišťování v takové míře. Znečištění vody je bezpochyby celosvětovým problémem, který se negativně podepisuje především na přírodě. Mohou za to pesticidy a další látky. Existuje hned několik příčin takového znečištění.

  • Průmyslová výroba
  • Těžba
  • Havarijní znečištění
  • Přirozené znečištění

Příčin znečištění vody je více než dost

Nelze bohužel než konstatovat, že chemických látek kontaminujících vodu je opravdu hodně. Rozdělit je lze do několika kategorií. Jednou z nich jsou organické látky znečišťující vodu. Nejznámější jsou pravděpodobně čistící prostředky. Kromě nich Vám v tabulce prezentované níže představíme ještě několik dalších.

NázevPopis
Herbicidní přípravkyHodně organických solí
Ropné derivátyBenzín a nafta
Odpady ze zpracování potravinTuk a maziva
Dezinfekční přípravkyChlorofom a jiné
Co všechno znečišťuje vodu kolem nás?

V rámci organických látek bychom neměli opomíjet ani na léky. Ty obsahují řadu hormonů, které přírodě, ať už jde o faunu nebo flóru rozhodně neprospívají. Zapomínat nelze ani na kosmetiku a těkavé organické sloučeniny.

Znečištění vody způsobují i jiné látky

Je pravdou, že znečišťování vody kolem nás nemají na svědomí pouze organické látky, ale také ty anorganické. V jejich případě hovoříme o hnojivech, kyselinách a těžkých kovech z motorových vozidel. Krajině neprospívá ani amoniak z rozkládajících se potravin a samotný chemický průmysl. Ten znečišťuje jak vodu, tak půdu. Některé těžby jsou navíc spojeny s používáním kyselin. Jejich únik také devastuje život ve vodě.

Makrostrukturální znečištění vodních ploch

Člověk by se nad sebou měl z pohledu chování k přírodě, potažmo k vodě jako takové opravdu zamyslet. Její znečištění totiž způsobují i nejrůznější odpadky. Typickým příkladem jsou potravinářské odpady, plasty, ale i papír. V mořích a oceánech jsou to bohužel vraky lodí. Znečištění vody je zkrátka celosvětovým problémem, s nímž je zapotřebí začít co nejdříve něco dělat. V opačném případě tu nebude žádný podvodní život, což bude mít negativní vliv na lidstvo.

Publikováno: 05. 11. 2021

Kategorie: Chemie

Autor: RobertUrban

Tagy: chemie | nebezpečí | odpad | odpady | přípravky | příroda | ropné deriváty | voda | znečištění | znečištění vody