Potravinářská aditiva škodí nejenom nám, ale i přírodě

Svět kolem nás je znečišťován různými způsoby. Typickým příkladem je znečišťování ovzduší, za které ve velké míře může právě člověk. Lidem, potažmo přírodě neškodí jenom to, co je ve vzduchu. Dalším problémem jsou potravinářská aditiva. Chemické látky přidávané do potravin. Ty se bohužel různými cestami dostávají i do samotné přírody.

  • Slouží pro zachování trvanlivosti.
  • Přidávají jídlu chuť a vůni.
  • Ovlivňují vzhled a konzistenci surovin.

Potravinářská aditiva v pokrmech

Primárně jsou používány samozřejmě povolené látky, které je možné do potravin přidávat a ovlivňovat tak jejich výslednou podobu. V České republice jsou takové látky označovány písmenem „E“ a příslušným číslem. Tomu odpovídá určitý druh aditiva. S těmi nejběžnějšími se můžete podrobněji seznámit prostřednictvím níže uvedené tabulky.

Čísla „E“Druhy aditiv
E100 až E199Barviva
E200 až E299Konzervanty
E300 až E399Antioxidanty a regulátory
E400 až E499Stabilizátory, zahušťovadla a emulgátory
Jak se značí některá potravinářská aditiva?

V této číselné řadě lze ještě pokračovat. Ve své podstatě končí až číslem E1999. Dělení těchto látek je následně podle různých skupin potravinových aditiv.

Potravinářská aditiva a negativní účinky

I když se o tom oficiálně nemluví, některá potravinová aditiva mohou ve větším množství způsobovat zdravotní komplikace a mít nepříjemné účinky. Typickým příkladem je látka označovaná jako košelina. Ta může vyvolávat kopřivku. Takový oxid siřičitý naopak způsobuje zrudnutí a otok hrdla. Za snížením imunity lze hledat E319 neboli terciální butylhydrochinon. Aditivum předkládané jako E128 pak může způsobovat podezření karcinogenitu. Pokud budete nadměrně konzumovat dusičnan sodný neboli E251, můžete z dlouhodobého hlediska pociťovat bolení hlavy.

Příroda dostává také zabrat

Potravinářská aditiva však nemusí ubližovat jenom člověku. Jejich únik do přírody různým způsobem zapříčiňuje znečištění vody a půdy. To má negativní vliv na faunu a flóru. Nad takovými následky se bohužel řada korporátních společností působících v potravinářském průmyslu moc nezamýšlí. Zkuste tedy při konzumaci nejrůznějších potravin uvažovat o tom, co vlastně dostáváte do svého těla a co může být vylučováno do přírody.