vesmír

Radioastronomie pojí astronomii a radiové vlny

Vesmír je ohromujícím tématem pro mnohé z nás. Stává se cílem i vědcích oborů, které zkoumají všechny jeho části z různých úhlů pohledů. Typickým příkladem je známá astronomie. Kromě ní však existují i další, včetně odnoží. Na jednu z nich se nyní podrobněji zaměříme. Je to...

Asteroid – Označení pro planetky ve vesmíru

Asteroid je pojem, se kterým se lze setkat poměrně často. Každý asi správně tuší, že se jedná o něco, co je spojeno s vesmírem. A máte pravdu. Je to označení tělesa pochybujícího se ve vesmíru. Na druhou stranu je to starší a víceméně nepřesné pojmenování. To postupem času nahradil výraz planetka. První...

Sputnik 1 - Vesmírná družice pyšnící se prvenstvím

Dobývání vesmíru má v případě lidstva sáhodlouhou historii, o tom není žádných pochyb. Na počátku to byly dvě světové velmoci soupeřící o to, kdo jako první vypustí umělou družici do vesmíru a nad hlavy nás všech. Správně tušíte, že tento boj probíhal mezi USA a tehdejší SSSR. A právě Sověti byli ti, kdo to...

Program Gemini znamenal pro USA dobývání vesmíru

Program Gemini je jedním ze slavných programů vesmírné agentury NASA, která má svém kontě například Mezinárodní vesmírnou stanici ISS a kosmické sondy. V tomto případě se bavíme o druhém pilotovaném projektu. Ten se z pohledu let nacházel mezi projekty Mercury a Apollo. Jestliže se o vesmírném programu chcete dozvědět...