vzdělání

Radioastronomie pojí astronomii a radiové vlny

Vesmír je ohromujícím tématem pro mnohé z nás. Stává se cílem i vědcích oborů, které zkoumají všechny jeho části z různých úhlů pohledů. Typickým příkladem je známá astronomie. Kromě ní však existují i další, včetně odnoží. Na jednu z nich se nyní podrobněji zaměříme. Je to...

Genetika má z hlediska vědy bohaté členění

Genetika je biologická věda, což není úplně to samé jako biologie. V tomto případě se vědní obor soustředí primárně na dědičnost a věci s ní související. Jsou to proměnlivosti organismů, dědičné informace, ale i pojem zvaný gen. Přesně tohle je hlavní téma genetiky, která má poměrně široké členění....

Elektrochemie – Poznejte specifický obor chemie

Víte, jak se řekne oboru, který se zabývá systémy, kde je alespoň jedna přítomná složka ve formě iontů? Je to elektrochemie. Té se nyní budeme věnovat trochu podrobněji. Tento obor chemie probíhající na rozhraní elektrod budete moci poznat do nejmenšího detailu. Respektive Vám prozradíme všechno důležité. Historie...

Astronomie je vědním oborem cílícím na vesmír

Zajímá Vás, jak je označována věda zabývající se hvězdami a vším, co se odehrává za hranicemi zemské atmosféry? Je to astronomie zkoumající vesmírná tělesa a mnohé další věci s nimi souvisejícími. Vědní obor mnohdy označovaný jako hvězdářství cílí na různé děje nad našimi hlavami a na vesmír jako...