vědní obor

Radioastronomie pojí astronomii a radiové vlny

Vesmír je ohromujícím tématem pro mnohé z nás. Stává se cílem i vědcích oborů, které zkoumají všechny jeho části z různých úhlů pohledů. Typickým příkladem je známá astronomie. Kromě ní však existují i další, včetně odnoží. Na jednu z nich se nyní podrobněji zaměříme. Je to...

Kryptografie nabízí šifrování v mnoha podobách

Existuje přemíra vědních oborů. Některé z nich jsou možná trochu nudnější, jako například elektrochemie, jiné jsou naopak záživnější. Typickým příkladem je kryptografie. Název oboru je to určité míry všeříkající. Pokud ovšem s tímto segmentem nemáte bližší zkušenosti, můžete se začíst do...

Genetika má z hlediska vědy bohaté členění

Genetika je biologická věda, což není úplně to samé jako biologie. V tomto případě se vědní obor soustředí primárně na dědičnost a věci s ní související. Jsou to proměnlivosti organismů, dědičné informace, ale i pojem zvaný gen. Přesně tohle je hlavní téma genetiky, která má poměrně široké členění....

Elektrochemie – Poznejte specifický obor chemie

Víte, jak se řekne oboru, který se zabývá systémy, kde je alespoň jedna přítomná složka ve formě iontů? Je to elektrochemie. Té se nyní budeme věnovat trochu podrobněji. Tento obor chemie probíhající na rozhraní elektrod budete moci poznat do nejmenšího detailu. Respektive Vám prozradíme všechno důležité. Historie...

Biologie zkoumá živé organismy do nejmenšího detailu

Biologie, to není to samé, jako bakteriologie. I když mají oba vědní obory dost podobný název, což může být zavádějící. V tomto případě jde o obor zaměřující se na organismy jako takové. To znamená na vše týkající se organismů. Od úrovně subcelulární až po orgány, tkáně, populaci, biomy, společenstva a...

Bakteriologie má v lidských dějinách dlouhou historii

V dnešním článku budeme opět pokračovat v seriálu zaměřeném na významné vzdělávací obory. Od posledně zmíněné astronomie přejdeme k dalšímu vědnímu oboru, kterým je bakteriologie. Poměrně jasně vypovídající název. Zájmem této vědy jsou bakterie jako takové a všechny věci s nimi...

Astronomie je vědním oborem cílícím na vesmír

Zajímá Vás, jak je označována věda zabývající se hvězdami a vším, co se odehrává za hranicemi zemské atmosféry? Je to astronomie zkoumající vesmírná tělesa a mnohé další věci s nimi souvisejícími. Vědní obor mnohdy označovaný jako hvězdářství cílí na různé děje nad našimi hlavami a na vesmír jako...